Deltaplan Dementie

Het besef dat dementie eigenlijk hét sociaaleconomische probleem is van de 21e eeuw lijkt overal ter wereld door te dringen. Internationale universiteiten en onderzoeksinstellingen slaan de handen ineen. Ook in Nederland.

Iedere 4 seconden wordt er iemand op Aarde getroffen door de tot nu toe ongeneesbare ziekte. Met het oog op de vergrijzing zal het aantal patiënten in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Daarom is er op initiatief van onder andere Alzheimer Nederland, VUmc en het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn het Deltaplan Dementie gerealiseerd. Het Deltaplan werpt een dam op tegen de oplopende ziektekosten en de maatschappelijke gevolgen die dementie met zich meebrengt.

Deltaplan Dementie

Op dit moment is dementie al de hoogste kostenpost voor de gezondheidszorg. Met ongeveer 4 miljard euro in 2013, wat 5% van de totale gezondheidskosten bedraagt, is het des te zorgwekkender dat de verwachting zal zijn dat dit bedrag zal toenemen in de toekomst.

Een ander heikel punt in de zorg van dementie is de afname van het aantal verzorgende per dementiepatiënt. In 2010 waren er nog 37 personen per patiënt beschikbaar voor zorg. Naar verwachting zal dit aantal in 2050 gedaald zijn tot 16 personen. Dat betekent dat er meer beroep zal worden gedaan op de mantelzorg. Overbelasting onder deze mantelzorgers is dan ook zeer reëel.

Het Deltaplan Dementie spitst zich toe op drie pijlers:

  • Het Zorgportaal. Mantelzorgers, patiënten en zorgprofessionals moeten makkelijker met elkaar in contact komen via een dit portaal. Door dit portaal kunnen patiënten sneller in contact komen met zorgprofessionals, krijgen mantelzorgers informatie en ondersteuning in hun zorg en wisselen zorgprofessionals tips en inzichten onderling uit om de zorg te verbeteren.
  • Nationaal Dementie Register. In feite is de dementiezorg in Nederland redelijk goed geregeld. Ondanks een Landelijk Netwerk Dementie en tal van regionale dementieketens (Alzheimer Café, geheugenpoli’s en Alzheimercentra) verschilt de diagnostisering en zorg tussen regio’s in Nederland. Om deze versnipperde zorg tegen te gaan is een nationaal dementie register noodzakelijk.
  • Investering Wetenschappelijk Onderzoek. De sleutel tot genezing van de ziekte is nog steeds niet gevonden. Om de stijgende kosten en maatschappelijke problemen een halt toe te roepen is een werkelijke oplossing voor dementie nodig. Die kan alleen worden gerealiseerd wanneer door middel van wetenschappelijk onderzoek de ziekte beter wordt begrepen en er werkzame geneesmiddelen kunnen worden geproduceerd.

Zowel de patiënt van vandaag als die van de toekomst profiteert van het Deltaplan. Na de diagnose vallen dementiepatiënten vaak in een gat. Het Deltaplan kan hen via bijvoorbeeld het zorgportaal sneller doorverwijzen naar zorgprofessionals. Ook helpt het Dementieregister de verschillen in de gegeven zorg te inventariseren per regio waardoor heel Nederland op eenzelfde niveau van zorg komt. De patiënt van morgen profiteert via dezelfde manier als zojuist genoemd. Verschil is dat zij ontwikkelingen in de wetenschap gaan merken. Een gerealiseerd geneesmiddel zal alleen door de patiënt van morgen gebruikt worden.

Het Deltaplan Dementie is een breed opgezet achtjarenplan dat beschikt over een uniek publiekprivaat samenwerkingsverband. De overheid werkt nauw samen met het bedrijfsleven, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en de wetenschap. Het besef om het tij te keren bij de epidemie van de toekomst lijkt te zijn doorgedrongen. Minister Schippers: “Dementie is geen probleem van de overheid alleen, maar gaat iedereen aan. De kracht van dit plan is dat er zoveel partijen aan meedoen en aansluit op internationaal onderzoek”. Dr. Philip Scheltens van het VUmc Alzheimercentrum: “Nederland vervult internationaal een belangrijke rol in onderzoek naar dementie. Nederland is voorloper in onderzoek naar vroegdiagnostiek, genetica en kwaliteit van leven van patiënt en mantelzorgers. De te verwachten winst in kostenbesparing en verbeterde kwaliteit van leven zijn aanzienlijk. Deze succesvolle resultaten vragen om vervolgonderzoek”.

Een investering van 200 miljoen euro is nodig om het Deltaplan te verwezenlijken. Het Ministerie van VWS heeft deze kabinetsperiode 32,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Alzheimer Nederland ondersteunt het project de komende 4 jaar met 12,5 miljoen per jaar. Dat betekent dat er in de eerste vier jaar al de helft van het totale investeringsbedrag is opgehaald.

Bekijk hier de mooie promotievideo van Deltaplan Dementie.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s